کانون ارزیابی و توسعه مدیران بخش ICT

در . ارسال شده در کانون ارزیابی و توسعه مدیران بخش ICT

کانون ارزیابی copyبه منظور گزينش شايسته افراد براي مشاغل مديريتي و كارشناسي، روش ها و ابزارهاي متعددي با هدف تشخيص و تطبيق ويژگي ها و شايستگي هاي مدیران و كاركنان با مشاغل، طراحي شده است. اين ابزارها شامل مرور سوابق تحصيلي و کاري، تجربيات، مصاحبه، آزمون روانشناختي و غيره هستند. در این میان کانون های ارزیابی و توسعه به عنوان مراکزی که دارای قابلیت ارزیابی توانایی های افراد برای جذب و یا ادامه فعالیت در یک پست سازمانی مهم را دارند به شدت مورد توجه قرار گرفته است. کانون ارزیابی و توسعه در واقع دو فرآیند بسیار مهم می باشند که در امتداد هم اجرا می شوند.

كانون ارزيابي، فرآیندی است كه با بكارگيري فنون تمرینی و غیرتمرینی تلاش دارد تا تصوير دقيق‌تر و جامعی از قابليت‌ها، مهارت‌ها و خصوصيات شخصيتي افراد و تعیین میزان توان بالقوه آنان برای احراز پست‌های مدیریتی فراهم کند.