يكشنبه 5 بهمن 1393
عبارت مورد جستجو:
***** امام هادی (ع) می فرمایند : همانا ولایت ما اهل بیت برای شیعیان و دوستانمان پناهگاه امنی می باشد که چنانچه در همه امور به آن تمسک جویند بر تمام مشکلات (مادی و معنوی) فایق آیند. *****

 
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شرکت مخابرات ایران زير نظر دانشگاه جامع علمی– كاربردی اقدام به پذيرش دانشجو می نمايد. برنامه آموزشی این مرکز در چهارچوب نظام آموزشهای علمی– كاربردی تدوين شده است.

 فعاليت آموزشی این مرکز درحوزه های تخصصی كاربردی , گرایش ICT  ازاولويت های آموزشی بوده ودرحال حاضردانشجویان دررشته‌های مختلف درمقاطع كاردانی و كارشناسی مشغول به تحصيل می‌باشند